Facebook link
Sie sind da:
Zurück

Kościół świętego Leonarda Wojnicz

Die Kirche St. Leonhard in Wojnicz

Prosty drewniany, wysoki kościół widziany z ukosa, od strony wejścia głównego. Bez wieży, z jasnych desek, na kamiennej podmurówce. Przed drzwiami kilka betonowych schodów z poręczami. Przy drzwiach wiszą flagi - polska i papieska. Dach pokryty gontem z wieżyczką z sygnaturką. Pod dachem okna. Po prawej przy szerszej nawie, drugie wejście z drzwiami i schodami z poręczami. Na około kościoła trawa i metalowe ogrodzenie. Po lewej wysokie drzewo liściaste. W tle mniejsze drzewa i pomiędzy nimi ledwo widoczne zabudowania. Niebo bezchmurne.

ul. św. Leonarda, 32-830 Wojnicz Touristische Region: Tarnów i okolice

tel. +48 146790591
Die Kirche stammt aus der 2. Hälfte des 16. Jh. und hat bis heute im fast unveränderten Zustand überdauert.
Die in Blockbauweise errichtete, einschiffige Kirche ist mit einem einfirstigen Dach gedeckt. Das Langhaus überspannt ein scheinbares Tonnengewölbe mit sog. Kastenverbänden, das Presbyterium hingegen eine flache Decke. Im Inneren finden wir drei Altäre aus der Neorenaissance vom Ende 19. Jh. Im Hauptaltar sind vier Bilderkopien aus der Renaissance zu sehen: Heimsuchung Mariens, hl. Leonhard mit Fesseln, zur Rechten die Hl. Katharina, zur Linken die Hl. Helene.

Verknüpfte Assets