Facebook link

Cerkiew św. Michała Archanioła Brunary Wyżne - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Cerkiew św. Michała Archanioła Brunary Wyżne

Cerkiew św. Michała Archanioła Brunary Wyżne

Drewniana cerkiew z zewnątrz.

Brunary Wyżne 45, 38-315 Uście Gorlickie Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 183516776
Cerkiew została wybudowana w XVIII w. Pomimo przebudowy zachowała cechy cerkwi zachodnio-łemkowskiej. Znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

W bryle świątyni wyraźnie zarysowuje się zamknięte trójbocznie prezbiterium, nawa i babiniec wraz z pochyłą wieżą. Ściany są odeskowane, a dach pokryty gontem. Każda z części cerkwi zwieńczona jest baniastym hełmem z pozornymi latarniami oraz krzyżem. Wnętrze nakrywają stropy płaskie z fasetami. Ściany zdobi polichromia z końca XIX w. o motywach rokokowo-klasycystycznych, wykonana przez Antoniego i Józefa Bogdańskich, natomiast w nawie zachowały się fragmenty starszych barokowych malowideł. Barokowy ikonostas z XVIII w. został przemalowany w 1831 r. w czasie remontu. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny z baldachimem, w nawie usytuowane są trzy ołtarze boczne z 2. poł. XVIII w. Na polichromowanej belce tęczowej umieszczony jest krzyż oraz figury Maryi i św. Jana. Uwagę przyciąga także pięknie zdobiona ambona, chór muzyczny oraz rokokowa ława. Cerkiew pełni obecnie funkcję kościoła parafialnego rzymskokatolickiego Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej. Świątynia otoczona jest kamiennym murem z 1830 r. Cerkiew od 2013 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z 15 drewnianymi cerkwiami w polskim i ukraińskim regionie Karpat.