Facebook link

Klasztor kamedułów na Bielanach Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Klasztor kamedułów na Bielanach Kraków

Klasztor kamedułów na Bielanach Kraków

Wysoki kościół z trzema wieżami wyrastającymi ponad lasem.
Aleja Konarowa 1, 30-248 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124297610
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztor ufundowano w 1604 roku. Jego wieże wznoszą się na Srebrnej Górze w otoczeniu Lasu Wolskiego nad doliną Wisły. Klasztor kamedułów, to jeden z dwóch czynnych w Polsce. Nazwa Bielany pochodzi od charakterystycznych białych mnisich habitów.

Pustelnicze zgromadzenie zostało sprowadzone do Polski przez marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego w 1603 roku. Mnisi poszukiwali miejsca oddalonego od siedzib ludzkich, gdzie w spokoju mogliby chwalić Stwórcę. Wybór padł na Pagórki świętego Stanisława, należące do Sebastiana Lubomirskiego, który nie był skory do odsprzedania swych dóbr. Z pomocą przyszła żona właściciela, Anna Lubomirska, podsuwając Wolskiemu pomysł wydania uroczystej uczty. W jej trakcie rozweselony Lubomirski przyobiecał gospodarzowi lesiste wzgórza. W podzięce Wolski podarował mu całą srebrną zastawę, użytą podczas uczty. Stąd nazwa góry, na której znajduje się erem. Kościół i erem zbudowano w latach 1604–1630 według projektu najlepszych włoskich architektów. Bywali tu polscy królowie, między innymi: Władysława IV Waza, Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego czy Jana III Sobieskiego przed wyprawą do Wiednia. W skład zespołu klasztornego wchodzą: kościół, dwa dziedzińce, północny ze studnią głębokości 70 metrów otoczony zabudowaniami klasztornymi z refektarzem i kuchnią, oraz południowy z domem gościnnym i apartamentami fundatora. Kościół z nietypowo usytuowaną trzecią wieżą, otacza jedenaście kaplic, pod jego prezbiterium znajduje się kaplica i krypta, w której na 100 lat zamurowywane są szczątki zmarłych zakonników, po mumifikacji przenoszone do zbiorowego grobowca. Do prezbiterium przylega kapitularz i zakrystia. Wnętrze zdobią bogate sztukaterie z warsztatu Jana Baptisty Falconiego. W prezbiterium znajduje się obraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, pędzla Michała Stachowicza. Wyjątkowy jest wizerunek Matki Boskiej Kamedulskiej Pani namalowany w XVII wieku przez kamedułę ojca Wenatego z Subiaco. Natomiast w kaplicy Królewskiej widać obrazy Tommaso Dolabelli, nadwornego malarza dynastii Wazów. Biblioteka klasztorna zawiera cenny księgozbiór liczy ponad 11 tysięcy woluminów. Zespół klasztorny otacza rozległy las, w którym są wiszące ogrody, alejki i miejsca do kontemplacji. Teren otacza wielokilometrowy mur. Niezwykłość zespołu podkreśla nocna iluminacja. Kameduli to zakon monastyczny, w którym pustelnicy żyją według surowych zasad świętego Benedykta. Milczący mnisi żyją w skromnych domkach pustelniczych z ogródkami, niektórzy w celach klasztornych. Nie odwiedzają się, spotykają się tylko podczas mszy, modlitw i kilku wspólnych posiłków w roku. Życie zakonnika to praca, modlitwa, lektura, kontemplacja, pokuta, post, samotność, brak dostępu do mediów i milczenie. Strój zakonny składa się z białego habitu z kapturem, a dzień zaczyna się o 3:30. Kościół i klasztor można zwiedzać jedynie zgodnie z niezwykle surową regułą zakonu kamedułów. Mężczyźni wpuszczani są przez cały rok, w czasie otwarcia furty w godzinach 8.00-11.00 oraz 15.00-16.30. Natomiast kobiety mają wstęp do klasztoru jedynie w 12 dni w roku.


Obiekty na trasie