Facebook link

Kościół świętego Stanisława Biskupa Skrzyszów - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Kościół świętego Stanisława Biskupa Skrzyszów

Kościół świętego Stanisława Biskupa Skrzyszów

Wnętrze kościoła. Ściany i sufit pokryte kolorowymi malowidłami. Widoczny ołtarz główny i dwa ołtarze boczne.

Skrzyszów 1, 33-156 Skrzyszów

tel. +48 146745044
Parafia w Skrzyszowie powstała przed 1350 roku. Obecny kościół świętego Stanisława Biskupa wzniesiony został w 1517 roku z fundacji Jana Amora Tarnowskiego, hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego. Kościół wybudował cieśla Jana z Czchowa.

Kościół świętego Stanisława Biskupa w Skrzyszowie jest największym drewnianym kościołem późnogotyckim, konstrukcji zrębowej w Małopolsce. Pod koniec XVIII wieku do nawy dobudowano dwie duże kaplice, „żeńską” i „męską”, tworzące transept. Ściany i stropy świątyni pokrywa secesyjna polichromia z 1907 roku oraz pozostałości starszych polichromii: późnogotyckiej z około 1517 i rokokowej z 1777 roku. Do najstarszych i najciekawszych elementów wyposażenia należą późnogotyckie stalle w prezbiterium (przełom XV i XVI wieku), na których można rozpoznać herb rodu Tarnowskich – Leliwę. W barokowym ołtarzu głównym z XVIII wieku, znajduje się późnogotycki obraz świętego Stanisława Biskupa ze świętym Wacławem i Michałem Archaniołem. Stanowił on pierwotnie część tryptyku, którego skrzydła znajdują się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.