Facebook link

Synagoga i cmentarz Remuh Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Synagoga i cmentarz Remuh Kraków

Synagoga i cmentarz Remuh Kraków

Synagoga Remuh i cmentarz żydowski w Krakowie
Szeroka 40, 31-053 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124295735
Synagoga Remuh w Krakowie została ufundowana w XVI w. przez kupca Izraela Isserlesa i podarowana jego synowi Mojżeszowi. Zgodę na jej budowę wydał Zygmunt August.

Remu to akronim pierwszym liter hebrajskiego zapisu „Rabbi Mojżesz Isserles”. Od imienia wybitnego uczonego, rabina i rektora szkoły talmudycznej synagoga i pobliski cmentarz wzięły nazwę. Synagoga jest miejscem modlitwy, używanym przez krakowskich Żydów po dzień dzisiejszy. Mimo zmian budynek zachował elementy oryginalnego XVI-wiecznego wyposażenia - rzeźbiony w kamieniu aron-ha-kodesz i kamienną skarbonę na jałmużnę. W trakcie II wojny światowej bożnica została, podobnie jak inne, zdewastowana, przechowywano w niej worki na zwłoki. Udało się ją zrekonstruować i odnowić. Do synagogi przylega najstarszy w Krakowie i jeden ze starszych w Europie żydowski cmentarz z zespołem cennych nagrobków z XVI-XVIII w. o dwóch typach - tumbowych i wolno stojących macew. Groby rabina Remuh i kabalisty Natana Spira są celem pielgrzymek pobożnych Żydów z całego świata.