Facebook link
Sie sind da:
Zurück

Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy Królowa Górna

Die Griechisch-Katholische Kirche der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria in Królowa Górna

Na wprost drewniana cerkiew z ciemnych desek, z kwadratową wieżą obitą gontem, z pochyłymi ścianami, z izbicą i baniastym hełmem z wieżyczką z sygnaturką. Na dole z dużym, niskim przedsionkiem z otwartymi drzwiami i przed nim trzema schodami. Obok stoi wysoki krzyż. Dalej wysoka nawa z dwoma oknami i za nią szerszy fragment cerkwi. Na dachu nawy i prezbiterium wieżyczki. Na około trawa, alejka z kamieni i wysokie drzewa pod kamiennym ogrodzeniem. W tle łąki, kilka zabudowań i wzgórza z lasami. Niebo zachmurzone.

Królowa Górna 70, 33-334 Kamionka Wielka Touristische Region: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184456443
Die Griechisch-Katholische Kirche der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria in Królowa Górna entstand 1815.
Der Turm ist vermutlich Teil der früheren Kirche, die im 13. Jh. an dieser Stelle stand. Der Bau hat trotz durchgeführter Renovierungen typische Merkmale einer westlemkischen Kirche behalten. Die Decken und Wände schmücken neubarocke Malereien vom Anfang des 20. Jh. (in der Mitte der Decke ist Das Jüngste Gericht zu sehen). Zur Ausstattung gehört u.a. die Ikonostase aus dem 19. Jh., der Hauptaltar mit einem Untersatz aus dem 19. und einem Aufsatz aus dem 18. Jh. (mit der Ikone Gottesmutter Orantin), zwei Seitenaltäre mit den Ikonen der Heiligen Kiryll und Method und Wladimir und Olga.

Verknüpfte Assets