Facebook link
Sie sind da:
Zurück

Cerkiew świętego Michała Archanioła Mochnaczka Niżna

Griechisch-katholische Pfarrkirche des Heiligen Erzengels Michael in Mochnaczka Niżna (jetzt die römisch-katholische Pfarrkirche der Gottesmutter von Tschenstochau)

Betonowy plac z kostki. Po prawej za drewnianym ogrodzeniem ze słupkami z kamieni i drewnianą wysoką bramą, stoi drewniana cerkiew składająca się z trzech części, pokryta blaszanymi dachami. Od prawej wysoka, kwadratowa wieża z baniastym hełmem i wieżyczką z sygnaturką. Dalej niższa nawa z baniastą wieżyczką i za nią niskie prezbiterium z wieżyczką. Obok dwa wysokie pnie drzew z obciętymi gałęziami.  Po lewej drzewa i w tle wzgórze. Po prawej obok wieży wysoki modrzew. Niebo z chmurami.

Mochnaczka Niżna 46, 33-383 Mochnaczka Niżna Touristische Region: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184761825
Griechisch-katholische Pfarrkirche des Heiligen Erzengels Michael in Mochnaczka Niżna (jetzt die römisch-katholische Pfarrkirche der Gottesmutter von Tschenstochau) wurde im 18. oder in der Mitte des 19. Jhs. errichtet.
Dies ist eine lemkische orthodoxe Kirche, in der Blockkonstruktion errichtet. Die Polychromie aus Figuren und Ornamenten aus den Jahren 1960-64 ist ein Werk von Cz. Lenczowski und S. Kruczek. Die Ikonostase (Wand mit Ikonen) besteht aus dem oberen Teil - barocken und dem unteren - spätklassizistischen; der mittlere Teil der Ikonostase wurde durch den Hauptaltar in volkstümlicher Version des neugotischen Stils mit dem Bild Schwarze Madonna von Tschenstochau (von 1956) verdeckt.

Verknüpfte Assets