Facebook link

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Binczarowa - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Binczarowa

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Binczarowa

Drewniana cerkiew z zewnątrz, widziana od strony wieży, zza kamiennego ogrodzenia.

Binczarowa 27, 33-332 Florynka Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184471613
tel. +48 510144324
Cerkiew greckokatolicka z połowy XVIII wieku, po 1947 roku i wysiedleniu Łemków, jest rzymskokatolickim, parafialnym kościołem świętego Stanisława Biskupa Męczennika.

Cerkiew z 1760 roku remontowano w latach 1797 roku, a przebudowano w 1879 roku. W okresie międzywojennym była cerkwią prawosławną, odnowioną w 1927 roku. Po II wojnie światowej stała się kościołem katolickim, remontowanym w latach 60. XX wieku oraz kilkakrotnie w latach 1998–2010. Mocno przebudowana świątynia zatraciła część cech cerkwi zachodniołemkowskiej. To drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej o ścianach krytych gontem, jednonawowa, trójdzielna, składająca się z prezbiterium, nawy i babińca z dobudowaną wieżą konstrukcji słupowo-ramowej, z nadwieszoną izbicą i krytą hełmem. Dachy cerkwi są blaszane, namiotowe, łamane z kopułami. Nad nawą i prezbiterium widać baniaste wieżyczki-sygnaturki. We wnętrzu zachował się późnobarokowy ikonostas z drugiej połowy XVIII wieku pozbawiony carskich i diakońskich wrót oraz części ikon, uzupełniony ikonami z drugiej połowy XIX wieku. W kamiennym ołtarzu z 1967 roku umieszczono relikwie świętego Wojciecha, barokowe ołtarze boczne pochodzą z XVIII wieku. Ściany zdobi polichromia figuralna z lat 1549 i 1649 oraz z lat 1913–1927, dzieło Bronisława Kmaka, a także z lat 1966–1968 wykonana przez księdza Adama Gąsiorka według projektu Czesława Lenczowskiego.Cerkiew otacza murek przykryty gontowym dachem. W sąsiedztwie zachował się zespół plebański z plebanią, organistówką, stodołą, spichlerzem i szpitalem dla ubogich.