Facebook link

Cerkiew świętego Michała Archanioła Wysowa-Zdrój - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Cerkiew świętego Michała Archanioła Wysowa-Zdrój

Cerkiew świętego Michała Archanioła Wysowa-Zdrój

Wnętrze cerkwi. Na pierwszym planie na wysokim stoliku ikona Michała Archanioła. W tle ikonostas.

38-316 Wysowa-Zdrój Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 183532383
Drewniana cerkiew greckokatolicka świętego Michała Archanioła w Wysowej-Zdroju (obecnie cerkiew prawosławna w dekanacie Krynica) pochodzi z 1779 roku. Jest to cerkiew typu zachodniołemkowskiego.

Cerkiew wzniesiono na miejscu wcześniejszej, spalonej w 1777 roku w czasie walk konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi. Została przebudowana w 1874 roku. Gruntownie wyremontowana w latach 2019–2020. Pierwotnie była świątynią o konstrukcji trójdzielnej, obecnie jest budowlą dwudzielną konstrukcji zrębowej. Wnętrze, częściowo przebudowane na początku XX wieku, pokrywa neogotycka polichromia figuralna, ornamentalna i architektoniczna z lat 1912–1913, ze starszymi elementami. Wyposażenie pochodzi z XVIII i XIX wieku. W późnobarokowym ikonostasie z XVIII wieku zachował się komplet ikon. W barokowym ołtarzu bocznym z XVIII wieku wisi ikona Matki Bożej. Uwagę zwracają chorągwie procesyjne. Konserwacja cerkwi z 2020 roku przywróciła jej dawny wygląd. Ściany zewnętrzne obito gontem, zrekonstruowano schody i bramę wejściową, odnowiono stolarkę okienną i podłogi, wykonano renowację polichromii oraz zagospodarowano teren przycerkiewny.