Facebook link

Kościół św. Jana Chrzciciela i MB Szkaplerznej Krzesławice Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Jana Chrzciciela i MB Szkaplerznej Krzesławice Kraków

Kościół św. Jana Chrzciciela i MB Szkaplerznej Krzesławice Kraków

Drewniany kościół z zewnątrz.
Melchiora Wańkowicza, 31-752 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126810353
Kościół zbudowano w latach 1633–48 w Jaworniku k/ Myślenic.
Budowla zrębowa, pierwotnie z izbicową wieżą, przerobiona została w XVIII w., a w latach 1913–16 przedłużona o murowaną część nawy i wieżę. Świątynia została przeniesiona w obecne miejsce i odbudowana w latach 1984-97, przy czym całkowicie zrekonstruowano więźbę dachową i zakrystię. Do kościoła została dobudowana nowa wieża, konserwacji poddano polichromię z I poł. XVII w. oraz ołtarze i ambonę. Na szczególną uwagę zasługuje kompozycja Sąd Ostateczny i postać św. Krzysztofa. Warto zobaczyć w okolicy! Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XII w. Nazwa Krzesławic wywodzi się od imienia Krzesława i jego potomków. Zapiski kronikarskie z 1232 r. odnotowują pierwotną nazwę Krzesławic jako "Creslauiz". Od XIII do XVII w. niemal nieprzerwanie Krzesławice należały do klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Do 1951 r. były odrębną wsią, włączoną następnie do Nowej Huty w okresie budowy kombinatu metalurgicznego.