Facebook link

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pasierbiec - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pasierbiec

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pasierbiec

Stacja drogi krzyżowej na górze. Figury z brązu to postać Chrystusa upadającego pod krzyżem oraz trzymającego krzyż księdza Blachnickiego.
Pasierbiec 98, 34-651 Limanowa
tel. +48 183376261
tel. +48 183376340
Na Pasierbieckiej Górze w Beskidzie Wyspowym znajduje się sanktuarium maryjne, które od małej kapliczki rozwinęło się w przyciągające pielgrzymów centrum kultu maryjnego z kościołem, Drogą Krzyżową i Dróżkami Maryjnymi.

Początki sanktuarium wiążą się z historią Jana Matrasa z Laskowej, żołnierza armii austriackiej rannego w 1793 roku w bitwie pod Rastatt, który w podzięce za cudowne ocalenie w 1822 roku zbudował kapliczkę ku czci Maryi, kamienną, krytą gontem i zwieńczoną wieżyczką. Miejsce to szybko stało się celem pielgrzymek, kapliczkę rozbudowano o drewnianą nawę, podwyższono ściany, dach pokryto blachą i postawiono na nim drugą wieżyczkę, ozdobiono wnętrze i umieszczono w nim obraz Matki Bożej Pocieszenia, namalowany przez nieznanego artystę z Gorlic. W 1909 roku obok stanęła kamienna dzwonnica. Wokół kapliczki toczyło się życie religijne wioski i rodził się kult cudownego wizerunku.

Nowoczesny, murowany kościół Matki Bożej Pocieszenia wzniesiono na szczycie wzgórza w latach 1973–1980 według projektu Zbigniewa Zjawienia. Jego dwie strzeliste nawy układają się w kształt litery M, co symbolizuje sanktuarium maryjne. Wnętrze jest jasne i przestronne z witrażowymi oknami. Ołtarz główny projektu profesora Wincentego Kućmy to tryptyk z cudownym obrazem Matki Bożej Przeniesienia z wotami po bokach, przeniesionym z kapliczki w 1983 roku, koronowanym w 1993 roku.

W czasie powodzi w 1997 roku, w ogrodzie przykościelnym powstało osuwisko, w którym na pamiątkę cudu pod Rastatt postawiono Grotę Ocalenia, projektu Wincentego Kućmy. Z czaszy groty, wykonanej z miejscowego piaskowca i granitu strzegomskiego, wyłania się drzewo. Na jego tle ustawiono figurę z brązu Matki Bożej z leżącym żołnierzem. W 2001 roku przywieziono też urnę z ziemią spod Ramstatt.

W 1994 roku w ogrodzie urządzono Dróżki Maryjne z drewnianymi kapliczkami na kamiennych podmurówkach, zwieńczonymi dwuspadowymi daszkami z drewnianymi, złoconymi płaskorzeźbami przedstawiającymi radosne sceny z życia Maryi.

W 1947 roku w pierwszej kaplicy umieszczono szklane obrazy stacji Drogi Krzyżowej, które do dziś wiszą na jej na ścianach. Droga Krzyżowa w nowym kościele to malowane, gipsowe płaskorzeźby. Budowa zewnętrznej Drogi Krzyżowej trwała 16 lat. Prowadzi ona od kościoła na szczyt pobliskiego wzgórza z Golgotą i pustym grobem, nad którym góruje posąg Chrystusa. W stacjach stoją wykonane z brązu figury projektu Wincentego Kućmy wysokości ponad 2 metrów, odlane z brązu w pracowni Piotra Piszczkiewicza w Podłężu. Obok postaci biblijnych pojawiają się też postaci Polaków zasłużonych dla kościoła katolickiego: święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Franciszek Blachnicki, ratujące dzieci więźniarki obozu w Oświęcimiu Stanisława Leszczyńska i Stefania Łącka, ksiądz Roman Sitko rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie, kardynał Stefan Wyszyński, ksiądz Jan Czuba męczennik z Konga i ojciec Zbigniew Strzałkowski męczennika z Peru. Przy czwartej stacji wmurowano przywiezioną z Irkucka urnę z prochami Polaków poległych na Syberii.