Facebook link

Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Ciężkowice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Ciężkowice

Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Ciężkowice

Bogato zdobiona elewacja sanktuarium z cegły, na górze szczyt schodkowy rozczłonkowany blendami i pinaklami, na dole uskokowy portal wejściowy.
ul. św. Andrzeja 8, 33-190 Ciężkowice Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 146510030
Ciężkowice warte są odwiedzin ze względu na tutejsze Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego. Tu w kościele z początku XX wieku umieszczony jest obraz Chrystusa Miłosiernego Ecce Homo.

Miejscowość znana jest nie tylko z piaskowcowych, fantazyjnych skałek znajdujących się w niedalekim rezerwacie przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto”, ale również dzięki sanktuarium mieszczącym się w pięknym, neogotyckim kościele św. Andrzeja Apostoła. Dominującą nad Ciężkowicami świątynię wzniesiono według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego w latach 1901–1902. W 1904 roku konsekrował ją biskup tarnowski Leon Wałęga. Kościół po zniszczeniach wojennych remontowano po 1945 roku.

Jest to bazylikowa świątynia murowana z kamienia i cegły, trzynawowa z transeptem i trójbocznie zamkniętym prezbiterium z zakrystiami po bokach. Z przodu wznosi się wysoka wieża na planie kwadratu, kryta dachem hełmowym. Szczyty nawy oraz transeptu są schodkowe z blendami i pinaklami. Bogato zdobione ściany zewnętrzne podpierają szkarpy i łuki przyporowe. Do kościoła prowadzą uskokowe portale wejściowe, dachy są dwuspadowe i pulpitowe z wieżyczką-sygnaturką. We wnętrzu znajdują się arkady, ostrołukowe okna i witraże z 1905 roku oraz polichromie ścian i sklepienia z lat 40. i 50. XX wieku. W ołtarzu głównym widać słynący łaskami, namalowany na desce obraz Chrystusa Miłosiernego Ecce Homo.

Odpusty odbywają się tu w Zesłanie Ducha Świętego (obchodzone w pięćdziesiątym dniu po Wielkanocy) i 30 listopada (św. Andrzeja Apostoła).